Riskettan

Riskettan

Kursens längd är minst 3,5 timmar inkl rast och den handlar om alkohol, droger, trötthet samt andra riskbeteenden i trafiken.

Vi håller även kursen på arabiska, men inte på samma datum som svenska.

För att få närvara och slutligen bli godkänd på denna del krävs det att:

  • Du är närvarande under hela kursen.
  • Du kan styrka din identitet med en giltig legitimationshandling.
  • Du deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar.
  • Du kan svara på muntliga frågor under kursens gång, som visar att du har tagit till dig budskapet.

Boka din plats via vår E-Handel

Bankgiro

817-2496

Swish

123 398 65 85

Pris

850 kr

Varukorg