Riskutbildning del 1

Lördag 3 Juni 2023 kl 10:30 (arabiska)Onsdag 24 Maj kl 16:00Torsdag 8 Juni kl 16:00Onsdag 21 Juni kl 16:00Torsdag 6 Juli kl 16:00